Naszym cmentarzem parafialnym administruje Gospodarz, który dyżuruje w każdą środę 08.00 – 09.00 w salce przy plebani (lub na cmentarzu). Prosimy zgłaszać u niego wszelkie prace na cmentarzu (budowa nowych nagrobków, przebudowa nagrobków itp.). Również każda firma przed przystąpieniem do prac powinna uzgodnić z nim warunki prowadzonych prac.

Gospodarz tel. 530 835 397

 

Informujemy, że opłaty na utrzymanie Cmentarza Parafialnego w Krasnem wynoszą:

  1. Roczna składka od jednej rodziny - 50 zł;
  2. Opłata rzemieślnika za każdy wykonany nagrobek lub remont nagrobka – 50 zł;
  3. Opłata za możliwość wybudowania nagrobka dla osoby żyjącej – 500 zł;
  4. Opłata za pochówek osoby zmarłej (mieszkańca parafii) z rodziny, która nie uiściła wpłaty rocznej składki – 1500 zł;
  5. Opłata za pochówek osoby zmarłej (nie będącej mieszkańcem parafii) lub z rodziny, która nie uiściła wpłaty rocznej składki – 3000 zł. 

 

Powyższe opłaty dotyczą również rodzin, które posiadają już nagrobki i grobowce na cmentarzu w Krasnem.  Osoby zamieszkujące poza parafią Krasne, a systematycznie wnoszące opłaty na utrzymanie cmentarza w Krasnem, traktujemy tak samo, jak parafian.

 

Termin wpłaty składki:  do 31 lipca

Obsługą pogrzebów zajmuje się Zakład Usług Pogrzebowych "Orkus", który w ramach opłacanej składki rocznej zapewnia także wykopanie grobu w ziemi lub odsunięcie płyty nagrobka oraz koszenie trawy.

 

Opłacić składkę można u Gospodarza cmentarza lub na konto bankowe

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP

36-007 Krasne 755

26 9161 0001 0006 5328 2000 0010

 

Święta

Poniedziałek, II Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni