Naszym cmentarzem parafialnym administruje Gospodarz, który dyżuruje w każdą środę 08.00 – 09.00 w salce przy plebani (lub na cmentarzu). Prosimy zgłaszać u niego wszelkie prace na cmentarzu (budowa nowych nagrobków, przebudowa nagrobków itp.). Również każda firma przed przystąpieniem do prac powinna uzgodnić z nim warunki prowadzonych prac.

Gospodarz tel. 530 835 397

 

Informujemy, że opłaty na utrzymanie Cmentarza Parafialnego w Krasnem wynoszą:

  1. Roczna składka od jednej rodziny - 100 zł;
  2. Opłata rzemieślnika za każdy wykonany nagrobek lub remont nagrobka – 200 zł;
  3. Opłata za możliwość wybudowania nagrobka dla osoby żyjącej – 500 zł;
  4. Opłata za pochówek osoby zmarłej (mieszkańca parafii) z rodziny, która nie uiściła wpłaty rocznej składki – 2500 zł;
  5. Opłata za pochówek osoby zmarłej (nie będącej mieszkańcem parafii) lub z rodziny, która nie uiściła wpłaty rocznej składki – 5000 zł. 

 

Powyższe opłaty dotyczą również rodzin, które posiadają już nagrobki i grobowce na cmentarzu w Krasnem.  Osoby zamieszkujące poza parafią Krasne, a systematycznie wnoszące opłaty na utrzymanie cmentarza w Krasnem, traktujemy tak samo jak parafian.

 

Termin wpłaty składki:  do 30 czerwca

Obsługą pogrzebów zajmuje się Zakład Usług Pogrzebowych "Orkus", który w ramach opłacanej składki rocznej zapewnia wykopanie grobu w ziemi lub odsunięcie płyty nagrobka oraz koszenie trawy.

 

Opłacić składkę można u Sołtysa, u Gospodarza cmentarza lub na konto bankowe (tytuł wpłaty: na utrzymanie cmentarza, imię i nazwisko oraz nr domu)

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP

36-007 Krasne 755

26 9161 0001 0006 5328 2000 0010

 

Święta

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, II
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych