Wieś Krasne (Crasnepole, Krasnopole) sięga swymi początkami XIV stulecia. W źródłach po raz pierwszy wymieniana jest pod 1390 r. Dnia 04.03.1412 r. właścicielka tej osady Małgorzata z Branic Rzeszowska wraz z córkami Katarzyna i Ofką (Eufemią) uposażyła parafię i ufundowała pierwszy, drewniany kościół parafialny. Parafia swym zasięgiem terytorialnym objęła wsie: Krasne i Strażów oraz część wsi Powietna (Pobitno). Biskup przemyski Maciej Janina w 1412 r. zatwierdził fundację i erygował parafię.

Pierwszym proboszczem, którego zanotowały kroniki był ksiądz Wawrzyniec. Dnia 11.06.1624 r. podczas najazdu czambułu tatarskiego, dowodzonego przez Kantemira Murzę, wieś została spustoszona i złupiona, a kościół i plebania spalone. Wkrótce parafia zyskała nową, również drewnianą świątynię (1627) przeniesioną z pobliskiej Magdalenki oraz przytułek dla ubogich (1631), które ufundował Mikołaj Spytek Ligęza. W 1742 r. dzięki materialnemu wsparciu księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego wzniesiono nową, tym razem już murowaną świątynię. Konsekrował ją pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny bp przemyski Wacław Hieronim Sierakowski dnia 14.09.1752 r. W okresie międzywojennym przedłużono ją o 7 metrów. Od 1904 r. w Krasnem posługują Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W 1988 r. podjęto decyzję o budowie czwartego kościoła w dziejach parafii. Projekt architektoniczny wykonali Andrzej Piątek i Marian Dwornikowski, natomiast wnętrze zaprojektował inż. Ryszard Kulig z Krakowa. Poświęcenia nowego kościoła dokonał 15.08.1996 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny, nadając mu wezwanie Wniebowzięcia Matki Bożej. W maju 2010 r. przystąpiono do remontu zabytkowej świątyni z XVIII w. 

 
 

 

Święta

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, II
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych