Do sakramentu pokuty możemy przystąpić codziennie pół godziny przed Mszą św.


W I czwartek miesiąca spowiedź pół godziny przed Mszą św., a w I piątek godzinę przed Mszą św.

 

Jeżeli szczerze żałujemy za grzechy, postanawiamy prawdziwą poprawę, robymy wszystko, by wynagrodzić wyrządzone krzywdy, to znaczy, że jesteśmy na drodze do nawrócenia.

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1441: Tylko Bóg przebacza grzechy. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: "Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów" (Mk 2, 10), i wykonuje tę Boską władzę: "Odpuszczone są twoje grzechy" (Mk 2, 5; Łk 7, 48). Ponadto na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu.

1442: Chrystus chciał, by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej Krwi. Wykonywanie władzy odpuszczania grzechów powierzył jednak Chrystus władzy apostolskiej, której została zlecona "posługa jednania" (2Kor 5, 18). Apostoł jest posłany "w imię Chrystusa", przez niego "sam Bóg" wzywa i prosi: "Pojednajcie się z Bogiem!" (2Kor 5, 20).

 

Święta

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, II
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych