Proboszcz - ks. Witold Wójcik

Wikariusz - ks. Sebastian Knurek

Rezydent - ks. Marek Szteliga

 

Księża proboszczowie pracujący w parafii Krasne po roku 1960

ks. Tomasz Jaroch                       1946-1970  

ks. Władysław Borawiak           1970-1984

ks. Władysław Szypuła              1984-1995

ks. Adam Szymański                  1995-2010

ks. Adam Dzióba                         2010-2020

 

Księża wikariusze pracujący w parafii Krasne po roku 1960

ks. Zenon Ziółkowski                 1961-1962

ks. Karol Musiał                          1962-1964

ks. Kazimierz Tomasik              1964-1965

ks. Edward Pocałuń                   1965-1968

ks. Edward Bojda                        1968-1970

ks. Władysław Borawiak           1970-1977

ks. Józef Lisowski                       1981-1984

ks. Emil Borowiec                       1984-1986

ks. Julian Bartnik                        1986-1988

ks. Wojciech Kisiel                      1988-1990

ks. Stanisław Walczak                1990-1992

ks. Ryszard Miśniak                   1992-1993

ks. Marek Prajsnar                      1993-1994

ks. Mariusz Mik                          1994-1995

ks. Stanisław Majda                    1995-1998

ks. Bogusław Grzywacz            1998-2000

ks. Wacław Stokłosa                   2000-2003

ks. Grzegorz Bokota                   2003-2005

ks. Bogusław Jaworski               2005-2007

ks. Marcin Stachnik                    2007-2010

ks. Paweł Pratko                         2010-2013

ks. Jarosław Stefański                 2013-2016

ks. Mariusz Romanowski          2016-2019

ks. Patryk Smoleń                       2019-2020

 

Księża rezydenci

ks. Marek Kędzior                      2000

ks. Andrzej Sołtys                       2006/2007

ks. Adam Dzióba                        2008-2010

ks. Przemysław Drąg                 2010-2013

ks. Grzegorz Waliszko               2012-2020

 

Powołania z parafii

o. Michał Draus OFMCap – kapucyn rok święceń 1991

ks. Mariusz Marciniec CSMA – michalita rok święceń 1993

ks. Tomasz Krzanicki  - archidiecezja szczecińsko-kamieńska rok święceń 2000

ks. Grzegorz Kot – diecezja rzeszowska rok święceń 2008

br. Zachariasz Nycz OFMCap - kapucyn

 

 

 

Święta

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, II
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych