Fundacja Ochrony Zabytków Wsi Krasne została powołana do istnienia w 2009 roku. Z początkiem marca 2021 r. zakończyła swoją działalność.

Jej głównym celem była ochrona, rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektów zabytkowych oraz popieranie działań mających na celu odnowę zabytków, a także współpraca z organizacjami ochrony zabytków.

 

Na terenie wsi Krasne znajdują się 4 obiekty zabytkowe. Są to:

·                     Kościół parafialny z roku 1748 wraz z ogrodzeniem i dzwonnicą (obecnie w remoncie);

·                     Kaplica grobowa Rodziny Bielańskich, dawnych właścicieli Krasnego, z lat 90-tych XIX wieku, w której podziemiach spoczywa także 4 proboszczów Krasnego;

·                     Figura św. Antoniego usytuowana przy dawnym gościńcu cesarskim prowadzącym z Rzeszowa w kierunku Lwowa, dziś usytuowana ok. 200 metrów od trasy Rzeszów – Przemyśl;

·                     Figura św. Barbary przy trasie A-4.

 

Na terenie naszej miejscowości znajdują się także kapliczki, które nie są jeszcze wpisane na listę zabytków, lecz objęte ochroną konserwatorską.

 

W związku z zakończeniem działalności fundacji, zostało utworzone odrębne konto, na które można wpłacać ofiary z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła:

 

47 9161 0001 0006 5328 2000 0020

 

Święta

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, II
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych