Fundacja Ochrony Zabytków Wsi Krasne została powołana do istnienia w 2009 roku. W jej skład wchodzi 5 członków Zarządu i 4 członków Rady Fundacji.

Jej głównym celem jest ochrona, rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektów zabytkowych oraz popieranie działań mających na celu odnowę zabytków a także współpraca z organizacjami ochrony zabytków.

Fundacja swoje cele realizuje miedzy innymi przez gromadzenie środków na działalność konserwatorsko-budowlaną, a w dalszej kolejności na adaptację i zagospodarowanie obiektów zabytkowych oraz poprzez prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej.

 

Na terenie Wsi Krasne znajdują się 4 obiekty zabytkowe. Są to:

  • Kościół parafialny z roku 1748 wraz z ogrodzeniem i dzwonnicą (obecnie w remoncie);

  • Kaplica grobowa Rodziny Bielańskich, dawnych właścicieli Krasnego, z lat 90-tych XIX wieku, w której podziemiach spoczywa także 4 proboszczów Krasnego;

  • Figura św. Antoniego usytuowana przy dawnym gościńcu cesarskim prowadzącym z Rzeszowa w kierunku Lwowa, dziś usytuowana ok. 200 metrów od trasy Rzeszów- Przemyśl;

  • Figura św. Barbary przy trasie A-4.

 

Na terenie naszej miejscowości znajdują się także kapliczki, które nie są jeszcze wpisane na listę zabytków, lecz objęte ochroną konserwatorską.

 

 

Konto Fundacji:

Fundacja Ochrony Zabytków Wsi Krasne

90 9176 1048 2001 0006 9108 0001

 

Święta

Poniedziałek, II Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni