1. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. 2. tygodnie przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka)

 

2. Przy zapisie dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:

·   akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

·   dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego

·   dane rodziców chrzestnych - imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres.

·   rodzice chrzestni z poza parafii, dostarczają zaświadczenie wystawione przez parafię w miejscu swojego zamieszkania, że są praktykującymi katolikami oraz mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

·   Zgłaszający się do kancelarii parafialnej po zaświadczenia do sprawowania funkcji matki lub ojca chrzestnego muszą być katolikami regularnie praktykującymi, mieszkającymi w naszej parafii.

·   Mieszkający dłuższy czas poza parafią ubiegają się o takie zaświadczenie w parafii, w miejscu swego pobytu. Nie chodzi tu o miejsce zameldowania, ale zamieszkania trwającego ponad pół roku.

 

3. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:

Chrzestnym może być osoba, która:

·   ukończyła 16 rok życia

·   przyjęła sakrament bierzmowania

·   jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Chrzestnym nie może być osoba:

·   niewierząca

·   niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)

·   żyjąca w związku bez ślubu kościelnego

·   mająca złą opinię w parafii

·   młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)

 

4. Uroczysty chrzest sprawowany jest w czasie Mszy św. w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:00, chyba że zaistnieją ważne powody do zmiany tego terminu.

Kan. 868

§ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się: -  aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują; - aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

 

Święta

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, II
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych