Witamy serdecznie na stronie internetowej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem 

Niech będzie ona pomocną nie tylko w pozyskaniu informacji 

ale także w rozwoju życia religijnego

 

zachęcamy  https://www.oddanie33.pl/  zachęcamy 

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni (1 osoba na 15 m kwadratowych) Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

 

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Warunkami koniecznymi są:

  • Stan łaski uświęcającej;
  • Przystąpienie do Komunii św.;
  • Wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego;
  • Pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła i tam odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy wg intencji Ojca Świętego.

Święta

Piątek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

Sonda